tisdag 21 september 2010

Titanic - andraklasspassagerarnas sista sång

Just nu borde jag väl mest läsa inför tentamen på torsdag, men efter söndag natt så är jag för skakad för att fokusera.

"Hur väl demokratin fungerar beror i hög grad på hur mycket varje generation förmår att erövra och reformera den. Den som tar de demokratiska landvinningarna för självklara eller eviga riskerar att bli besviken, eftersom samhällsförändringen ändrar deras villkor. Den generation som inte klarar att erövra och reformera demokratin kommer att bli politiskt fattig och löper därmed risk att inte kunna lösa samhällsproblem på ett fredligt sätt. Varje föräldrageneration har ett ansvar för att de som kommer efter ges möjlighet till denna erövring. De som sett demokratin hotas och gå under vet att den måste försvaras. De som sett den urholkas, förfuskas eller stagnera vet att den måste återerövras och reformeras.
Demokratin kan inte enbart läras in, den måste upplevas, av varje generation."

- Larsson, H-A. (2003). Från illusion till konkretion? Om förutsättningarna för demokratifostran
i skolan och i lärarutbildningen. I B. Jonsson & K. Roth (Red.), Demokrati och lärande.
Om valfrihet, gemenskap och övervägande i skola och samhälle
(s. 149-176). Lund: Studentlitteratur.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar